Ammattilaisille

Ressu-toiminta on Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n hallinnoima palvelu kunnille lasten ja nuorten tukemiseksi. Toiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Palvelu on tarkoitettu 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on joko lastensuojelun avohuollon asiakkuus tai sosiaalihuoltolain mukainen arvioitu tarve tukeen.

Toiminnastamme

Tukihenkilömme toimivat oman koiransa kanssa. Haastattelemme hakijat ja arvioimme koirien soveltuvuuden. Mukaan valitut vapaaehtoiset koulutamme tehtävään. Tukihenkilömme saavat toimintaansa tukea ja ohjausta.

Lapselle toimintamme mahdollistaa ihmissuhteen, joka ei ole sidottu aikuisen työhön kuten ammatillinen tuki, ja lapsi saa vapaaehtoistoiminnan kautta turvallisen aikuisen omaan sosiaaliseen verkostoonsa.

Kenelle koira-avusteinen toiminta sopii?

Koiran läsnäololla on erityinen merkitys tukisuhteen alussa, jolloin lapsen on helpompi koiran välityksellä tutustua tukihenkilöön ja koira auttaa lasta rentoutumaan tapaamisten aikana. Koiran taluttaminen antaa lapselle vastuuta ja syyn lähteä ulkoilemaan. Samalla koiran elekieli tulee tutuksi. Lapsi oppii toimimaan koiran kanssa ja voi kokea, että tukihenkilöllä on aikaa hänelle ja tukihenkilö kuulee häntä. Parhaimmillaan lapsen arki tasapainottuu tukitapaamisten ulkopuolellakin.

Koira-avusteinen toiminta ei sovi lapselle, jolla on koirapelkoa. Vapaaehtoisen taitojen ja voimavarojen tulee olla riittäviä lapsen tai nuoren tukemiseen.

Miten koiran kanssa toimivaa tukihenkilöä haetaan?

Koiran kanssa toimivaa tukihenkilöä haetaan sosiaalityöntekijän täyttämällä lomakkeella, jonka voi tilata sähköpostitse.

Yhteistyökunnat

Ressu-toimintaa on tällä hetkellä Turun seudulla, Porin seudulla ja Espoossa. Yhteistyö uusien kuntien kanssa on mahdollista. Toimintaa laajennetaan alueellisesti resurssien mukaan.

Ota yhteyttä

Sosiaalityön­tekijöiden kokemuksia Ressu-toiminnasta

Lapsi on rohkaistunut, oppinut luottamaan tukihenkilöön.

Tukisuhde on tarjonnut tuettavalle aikuisen ihmisen tuomaa elämänkokemusta, tuettava saa huomiota ja häntä kuunnellaan.

Lapsi on reipastunut ja rohkaistunut!